Nabór do klasy sportowej

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2017

ZUKS GKS Katowice ogłasza nabór do klasy sportowej o profilu ZAPASY!

 

Zapaśniczy Uczniowski Klub Sportowy GKS Katowice wraz ze Szkołą Podstawową nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach ogłaszają nabór do klasy sportowej o profilu zapasy, na poziomie klasy 4. Klasa nie jest objęta rejonizacją. Ostateczny termin składania podań o przyjęcie upływa 9 czerwca br. Testy sprawności odbędą się 19 czerwca br.

 

Szczegółowy regulamin rekrutacji oraz harmonogram testu sprawności fizycznej znajduje się poniżej. Druk podania o przyjęcie do klasy sportowej można pobrać z naszej strony - znajduje się na końcu informacji.

 

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej

w Szkole Podstawowej nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach

w roku szkolnym2017/2018

 

 1. W klasie sportowej będzie prowadzone szkolenie sportowe na etapie ukierunkowanym w dyscyplinach: zapasy klasyczne.
 2. Klasa sportowa nie jest objęta rejonizacją, nie obowiązuje w niej ustalony obwód dla Szkoły Podstawowej nr 34.
 3. Do klasy sportowej może uczęszczać uczeń, który:
  1. wykazuje bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej,
  2. zaliczył z odpowiednim wynikiem próbę sprawności fizycznej,
  3. posiada pisemną zgodę rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Dokumenty wymagane przy przyjęciu ucznia do klasy sportowej:
  1. podanie o przyjęcie do klasy
  2. oryginał świadectwa ukończenia klasy III szkoły podstawowej (nie dotyczy uczniów SP 34),
  3. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 5. Terminy rekrutacji:
  1. do 9 czerwca 2017 r. składanie podania o przyjęcie,
  2. 19 czerwica 2017 r. godz. 16.00 – próby sprawności fizycznej,
  3. 20 czerwica 2017 r. – wyniki prób sprawności fizycznej,
  4. 23 czerwica 2017 r. do godziny 15.00 – składanie w sekretariacie oryginałów
  5. 6 lipca 2017 r. do godziny 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 6. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  1. dyrektor szkoły jako przewodniczący,
  2. nauczyciele wychowania fizycznego,
  3. pedagog szkolny.
 7. Zajęcia sportowe w klasie będą realizowane w wymiarze 10 obowiązkowych godzin tygodniowo, w tym:
  1. 6 godzin szkolenia sportowego w dyscyplinie zapasy
  2. 4 godzin wychowania fizycznego w ramach ramowego planu nauczania szkoły podstawowej

 

 

Test sprawnościowy dla kandydatów do klasy sportowej o profilu zapasy

 

Bieg zwinnościowy 2x10m

WYKONANIE

Na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” biegnie z klockiem do drugiej linii (odległość 10 m), zostawia go w wyznaczonym miejscu (okrąg) i wraca na linię startu, dotyka linii startowej i biegnie z powrotem do drugiej linii, podnosi z okręgu klocek, po czym wraca na linię startu, gdzie kładzie klocek (klocek nie może być rzucony).

POMIAR

Próbę wykonuje się jednokrotnie. Liczy się czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy klocek znajduje się na linii startu.

UWAGI

Próba zostaje unieważniona, gdy klocek jest do okręgu wrzucony. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

SPRZĘT I POMOCE

Czasomierz, klocek, okrąg – hula hop.

 

Rzut piłką lekarską na odległość z miejsca stojąc

WYKONANIE

Na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” rzuca piłka lekarską zza głowy przed siebie jak najdalej.

POMIAR

Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się lepsza odległość mierzona od linii startu do miejsca upadku piłki

UWAGI

Próba zostaje unieważniona gdy badany wykona rzut przekraczając stopą linię startu. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

SPRZĘT I POMOCE

Piłka lekarska 3-5kg, taśma pomiarowa.

 

Skok obunóż z miejsca

WYKONANIE

Na sygnał „na miejsca” badany staje na linii startu. Na komendę „start” badany oddaje skok przed siebie z obu nóg jak najdalej.

POMIAR

Próbę wykonuje się dwukrotnie. Liczy się najdalsza odległość mierzona od linii startowej.

UWAGI

Próba zostaje unieważniona gdy badany odda skok z jednej nogi, zakończy go jedną nogą lub wywróci się. Tak wykonaną próbę należy powtórzyć.

SPRZĘT I POMOCE

Taśma pomiarowa.

 

Skłony tułowia w leżeniu tyłem na materacu, nogi podparte o pierwszy szczebel drabinki

WYKONANIE

Na sygnał „na miejsca” badany staje przed materacem. Na komendę „start” badany kładzie się na materacu na plecach podpierając palce u nów o pierwszy szczebel drabinki. Wykonuje 20 skłonów do kolan.

POMIAR

Liczy się czas, mierzony z dokładnością do 1/10 s. Próba zostaje zakończona z chwilą, gdy badany wykona 20 skłonów (brzuszków)

UWAGI

Próba zostaje unieważniona, gdy badany będzie podpierał się rękami lub chwytał się za/pod kolana.

SPRZĘT

Materac, czasomierz.

Pliki do pobrania