Nowe władze Klubu

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2018

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZUKS GKS Katowice wybrało władze klubu na lata 2018-2022.

 

Dnia 3 września 2018 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu Klubu za lata 2014-2018 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

W wyniku głosowania wybrano nowe władze Klubu na lata 2018-2022, które wyglądają nastpująco:

ZARZĄD:

 • Michał Sowiński - prezes
 • Dariusz Bańczyk - wiceprezes ds. organizacyjnych
 • Jerzy Kopański - wiceprezes ds. sportowych
 • Krzystof Świtek - skarbnik pełniący funkcję sekretarza
 • Jarosław Siuj - członek
 • Mariusz Mejsner - członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Julian Mejsner - przewodniczący
 • Janusz Mierzwa - członek
 • Stanisław Krzesiński - członek

 

W wyniku obrad, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przyjęło również poprawki do Statutu, a także nowe regulaminy prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.