Nowe władze Klubu

3 września 2018

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze ZUKS GKS Katowice wybrało władze klubu na lata 2018-2022.

 

Dnia 3 września 2018 r., odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W trakcie zebrania przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Zarządu Klubu za lata 2014-2018 oraz udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi.

 

W wyniku głosowania wybrano nowe władze Klubu na lata 2018-2022, które wyglądają nastpująco:

ZARZĄD:

KOMISJA REWIZYJNA:

 

W wyniku obrad, Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przyjęło również poprawki do Statutu, a także nowe regulaminy prac Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.