Dla mediów

Materiały graficzne do pobrania

Herb kolorowy ze złotym wieńcem
Herb kolorowy z czarnym wieńcem
Herb biały
Herb czarny
Herb czarno-biały

Wizerunek herbu może być używany przez inne podmioty do celów niekomercyjnych lub komercyjnych pod warunkiem uzyskania zgody ZUKS GKS Katowice (należy złożyć wniosek). W celu uzyskania zgody zarządu klubu, zainteresowany podmiot jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku o wyrażenie zgody na używanie herbu, określając:

cel
zakres używania herbu
czas
miejsce jego umieszczenia

Zarząd ZUKS GKS Katowice może cofnąć lub zawiesić wyrażoną zgodę, jeżeli podmiot uprawniony:

naraża klub na szkodę
nie zachowuje warunków, na których zgoda została udzielona
używa wizerunku herbu niezgodnie z przeznaczeniem
narusza dobre obyczaje i dobre imię Klubu

Herb ZUKS GKS Katowice nie może być wykorzystywany w kampaniach wyborczych prowadzonych przez komitety wyborcze ugrupowań, stowarzyszeń społecznych, fundacji, partii politycznych oraz przez kandydatów niezależnych.

Skip to content